BABS Sistemi Ne İşe Yarar?

BABS sistemi; Maliye Bakanlığı’na her ay düzenli olarak bildirilmesi gereken formdur. Bu form mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim ile mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirimleri kapsamaktadır. Özellikle de online ticaret sisteminde son dönem daha fazla gerçekleşmeye başlayan kayıt dışı ekonomi faaliyetlerinin önüne geçmek adına Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın BABS sistemine büyük önem verdiğini söyleyebiliriz. Üstelik bu sistem alıcı ile satıcı arasındaki mali iletişimin de çok daha güvenilir bir düzeye yerleşmesi konusunda da önem taşıyor. Bu sebepten dolayı firmaların BABS sistemine büyük önem verdiğini söylemek en doğru tanım olacaktır.

BABS Formunun Temel Amaçları Nelerdir?

BABS formu yasa dışı ve kayıtların dışına atılmaya çalışılan ekonominin önüne geçmektir. Bu işleyiş sayesinde birçok firma çok daha düzenli ve aynı zamanda da güvenilir adımlar atarak yoluna devam etmektedir. Bu da alıcı ile satıcıların gerçekleştirmiş oldukları alım ve satımların resmi bir şekilde karşılaştırılmasını sağlar. BABS raporları mevcut sorunları çözüm işleyişiyle ortaya çıkardığı için hem alıcı hem de satıcı açısından sağlam bilgi kaynaklarına dönüşebilmektedir. Üstelik hakkında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı konusunda tespit ve rapor bulunanların alım ve satımlarıyla birlikte taklit ettikleri belgeler de tespit edilir. Bu konuda sağlam bir veri tabanı ağı oluşturan bu sistem sayesinde, gelir kontrolleri güçlü ilerlemektedir.

BABS Formunda Hangi Bildirimler Yapılmalıdır?

BABS formunda bildirim yapılması gereken hususlar arasında mas satış, mal satış iadesi, mal alış, mal alış iadesi, demirbaşlar, giderler hesaplarında geçen faturaların toplam tutarları ve fatura adetlerinin bildirilmesi gerekmektedir. Kısaca faturalanmış olan belgelerin tamamı BABS formunda bildirim olarak verilmelidir. Bu bildirimlerin düzenli bir şekilde gerçekleşmesi ise alıcı ile satıcı arasındaki güven unsurunu olumlu bir şekilde pekiştirmesiyle birlikte, çok daha sistemli bir kontrol düzenini de ortaya çıkarmış olacaktır. Bu sebepten dolayı da BABS sisteminin genel yapısı ve oluşturmuş olduğu raporlama unsurlarının özellikle de online ticari platformlarında oldukça önemli bir yer teşkil edeceğini rahatlıkla söylemek mümkün olacaktır.


RimBabs Nedir?

author-image

RimBabs sistemi Mutabakat işlemlerini elektronik ortama taşıyarak hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

Hem siz uğraşmayın, hem müşterileriniz uğraşmasın!

Hemen İncelemek İçin Tıklayın!