BABS Sistemi Neden Gerekli?

BABS; Maliye Bakanlığı’na her ayın 5’inde düzenli olarak bildirilmesi gereken formdur. Özellikle muhasebe sisteminin daha düzenli ve sistematik bir şekilde incelenip raporlanabilmesi açısından BABS sisteminin önemi büyüktür. Aynı zamanda online platformlar söz konusu olduğunda bu sistem ayrıca güven teşkil etmektedir. Mal alış, mal alış iadesi, mal satış, mal satış iadesi, gider yani kısacası faturalandırılmış tüm belgelerin hesaplanması ve bildirilmesi gerekmektedir. Bu noktada da;

BA: mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim

BS: mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim olarak kabul edilmektedir.

Bu bildirim aşamalarında düzenli rapor sistemleri ve MUTABAKAT oluşumu sayesinde de BABS’ın Gelir İdaresi Başkanlığı’nın en fazla üzerinde durduğu sistemlerden birisine dönüştüğünü söylemek mümkün olur. Bu sistem; olası evrak sahteciliği, vergi kaçırma, dolandırıcılık olaylarının önüne geçerek, çok daha güvenilir bir muhasebe düzeni oluşturmaktadır.

BABS Formunun Amacı Nedir?

BABS formunun temel amacı biraz önce de üzerinde durduğumuz gibi yasa dışı ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önüne geçmektir. Bu işleyişi genel bir şekilde yayacak olursak da mevcut formun esas ilkeleri şu şekilde sıralanabilir;
- Alıcı ve satıcıların alım listelerinin karşılaştırılmasını sağlamaktadır.
- Kayıt dışı ekonomi ile tam mücadele edilmesini destekler.
- KDV iadelerinde önemli bir veri tabanı oluşturmaktadır.
- Hakkında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı konusunda tespit ya da rapor bulunduranların alım ve satımları, taklit belgelerinin tespitinde yardımcı olur.

Tüm bu işleyişin tamamını göz önüne aldığımız zaman, BABS sisteminin güvenilir bir muhasebe kontrol düzeni oluşturduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. Bu düzen hem alıcı hem de satıcılar arasında net bir denge oluşturmakla birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın da mevcut belgeleri incelemesi konusunda teşvik edici bir işleyiş kurmaktadır.

BABS Formunda Nelerin Bildirimi Yapılmalıdır?

BABS formunda yazının başında da belirttiğimiz üzere mal alış, mal alış iadesi, satış iadesi, mal satış gibi 5.000 TL’yi geçen faturaların toplam tutarları ve fatura adetlerinin bildirimi gerekmektedir. Bu bildirimin düzenli bir şekilde gerçekleşmesi, vergi açısından da daha tutarlı adımlar atılmasını her iki taraf ile sağlamış olacaktır.


RimBabs Nedir?

author-image

RimBabs sistemi Mutabakat işlemlerini elektronik ortama taşıyarak hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

Hem siz uğraşmayın, hem müşterileriniz uğraşmasın!

Hemen İncelemek İçin Tıklayın!