Bloglar

Yazar: Rimbabs
Belirtilen yazara göre listeleme yapıldı.


BABS Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın en önemli araçlarından birisi haline dönüşen BABS sistemi, kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi destekleyici ve önleyici bir sistemdir. Muhasebe işleyişini daha detaylı ve kurallarına göre şekillenmesini destekleyen bu sitemde, alıcı ve satıların karşılaştırılması, sahte belge tespiti, sahte rapor, satımları taklit edilen belgelerin araştırılması gibi birçok önemli detay gerçekleşmektedir. Aynı zamanda KDV sistemleriyle de eş değer bir işleyiş göstererek şekillenmekte olan BABS sistemi, günümüzde muhasebenin yolsuzluk kanatlarını çökertebilmek

Devamını Oku »
BABS Formunun Önemi

Bilanço esasına göre defter tutan tüm mükelleflerin belirli bir haddi aşmış olan mal ve hizmet alışlarını ve mal ve hizmet satışlarını bildirmeleri gerekmektedir.
Bu Maliye Bakanlığı ve Gelir İdare Başkanlığı’nın en fazla önem vermiş olduğu konudur. Özellikle de 2019 yılı itibariyle BA – BS formlarını belirlenen süreler içerisinde vermeyen, eksik ve yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 1.900 TL tutarında usulsüzlük cezası kesilecektir. BABS’ın ana amacı da ekonomideki kayıt dışı

Devamını Oku »
BABS Mutabakat Formları

Muhasebe sisteminin en önemli noktalarından birisini oluşturan BABS, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi destekleyici formlar ile raporları düzenlemektedir. Öyle ki son yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın en önemli araçlarından birisine dönüşen bu sistem; alıcı ve satıcıların mal alışverişlerini karşılaştırarak olası sahtecilik, kayıt dışı ekonomi faaliyetlerinin önüne geçmektedir. KDV iadelerinde de önemli bir veri tabanı teşkil etmekte olan BABS sistemi sayesinde, alış ile satış işlemlerinin her zaman düzenli kontrolü gerçekleşmektedir. İşte bu işleyişi

Devamını Oku »
BABS Sistemi Neden Gerekli?

BABS; Maliye Bakanlığı’na her ayın 5’inde düzenli olarak bildirilmesi gereken formdur. Özellikle muhasebe sisteminin daha düzenli ve sistematik bir şekilde incelenip raporlanabilmesi açısından BABS sisteminin önemi büyüktür. Aynı zamanda online platformlar söz konusu olduğunda bu sistem ayrıca güven teşkil etmektedir. Mal alış, mal alış iadesi, mal satış, mal satış iadesi, gider yani kısacası faturalandırılmış tüm belgelerin hesaplanması ve bildirilmesi gerekmektedir. Bu noktada da;

BA: mal ve hizmet

Devamını Oku »
BABS Sistemi Ne İşe Yarar?

BABS sistemi; Maliye Bakanlığı’na her ay düzenli olarak bildirilmesi gereken formdur. Bu form mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim ile mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirimleri kapsamaktadır. Özellikle de online ticaret sisteminde son dönem daha fazla gerçekleşmeye başlayan kayıt dışı ekonomi faaliyetlerinin önüne geçmek adına Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın BABS sistemine büyük önem verdiğini söyleyebiliriz. Üstelik bu sistem alıcı ile satıcı arasındaki mali iletişimin de çok daha güvenilir

Devamını Oku »